Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva
Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 600.000 dinara, predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2016. godinu.   – Podsticajne aktivnosti – otvorene škole edukacije u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje.   Sredstva se dodeljuju registrovanim seoskim ženskim organizacijama u AP Vojvodini.   Ciljevi finansiranja:   • unapređenje kapacita žena za intenzivnije uključivanje u proizvodnju organske hrane i razvijanje sopstvenih biznisa; • promocija modela ekonomskog osnaživanja žena; • podsticanje članica udruženja žena na teritoriji AP Vojvodine da pokrenu postupak sertifikacije organske poljoprivredne proizvodnje;   Pravo učešća imaju seoske ženske organizacije na teritoriji AP Vojvodine koje su pohađale sve nivoe obuka u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje koje su organizovali Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Zavod za ravnopravnost polova.   Prednost prilikom konkurisanja imaju ženske seoske organizacije na teritoriji AP Vojvodine koje su pokrenule otvorene škole edukacije u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje.   Ženske seoske organizacije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 100.000 dinara.   Prijave na konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:   Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV   poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom:   „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje”   sa oznakom – Ne otvarati.   Konkurs je otvoren do 10. maja 2016. godine.  

 

Pogledajte servisne informacije RTI