::Opština Inđija dobitnik je prve nagrade
Opština Inđija dobitnik je prve nagrade na takmičenju za najtransparentniju lokalnu samoupravu „Dobra Vlada“ koje tradicionalno organizuje Evropski pokret. Nagrade Evropskog pokreta za „Najtransparentniju lokalnu administraciju“ biće dodeljene u petak 07. juna u svečanoj sali Gradske kuće u Nišu. Svrha nagrade je da podstakne inovaciju i dobro upravljanje i stimuliše aktivnost kojom bi građani razvili svest o tome da imaju pravo na dobru upravu ali i da lokalne vlasti sagledaju svoje jake i slabe strane.

Postavio dana 04. 06. 2013. Novinar RTI