::Problemi sa naplatom JKP "Vodovod i kanalizacija"
Iako je u poslednjih 15-tak dana od potrošača naplaćeno 6,6 miliona dinara javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija i dalje ima problema sa naplatom svojih potraživanja. Ukupan dug za utrošenu vodu koji indjijski Vodovod potražuje od svojih korinsika iznosi 48 miliona dinara.

Postavio dana 16. 10. 2014. Novinar RTI