::Poljoprivreda
Prema prognoziranim vrednostima u narednom periodu preovladavaće umereno vlažni uslovi. U višim predelima možemo očekivati i prvi sneg. To uticati na radove u fabrici pod vedrima nebom jer su u toku berba kukuruza, vađenje šećerne repe, a nakon toga i priprema zemljišta za setvu ozimih useva i setva, pre svega pšenice. Temperatura setvenog sloja i vlažnost su dobri pa su tu svi uslovi da se dobro obavi ovaj posao. Najveću opasnost po useve u ovom trenutku predstavljaju glodari kojih je u njivama sve više.

Postavio dana 21. 10. 2014. Novinar RTI