::Uništeni mobilijari u parkovima
Kako se prilikom izveštaja javnog komunalnog preduzeća Komunalac,na poslednjem sastanku Sistema 48 moglo čuti, većina mobiliijara u parkovima su uništeni i rekonstrukcija istih planirana je za proleće naredne godine. Direktor Komunalca Slavko Puvača kaže da šteta iznosi oko 3 miliona dinara

Postavio dana 21. 10. 2014. Novinar RTI