::Javni poziv domaćim kompanijama iz Vojvodine

Fond za podršku investicija u Vojvodini objavljuje javni poziv domaćim kompanijama iz Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte usmerene ka traženju stranih strateških partnera i investitora. Zadatak VIP fonda je privlačenje stranih direktnih investicija u Vojvodinu, podrška u realizaciji investicionih projekata stranih kompanija, kao i podrška u realizaciji zajedničkih ulaganja u kojima učestvuju strane i domaće kompanije. Pravo na učešće u programu imaju privredna društva. Rok za podnošenje prijave je 20. avgust 2015. godine. Opširnije o javnom pozivu na sajtu:LERIndjija.net

Postavio dana 09. 07. 2015. Novinar RTI